Székesfehérvár, Szlovák utca 3. | Nyitva tartás: H-P 7:00-15:30, Szo-V: Zárva | Vevőszolgálat: +36 70/422-2253

Távszámla

Tisztelt Ügyfelünk!

A Dunafém ’95 Kft. rendkívül fontosnak tartja, hogy ügyfelei kényelmes és gyors kiszolgálást kapjanak, ezért 2019. márciustól számláinkat távszámla rendszerben küldjük ki kedves ügyfeleinknek. A szolgáltatás bevezetését követően minden új számlájáról e-mailben értesítjük, az adott levél melléklete tartalmazza majd a számlát.

Miért előnyös a távszámla rendszer Önnek?

  • Hamarabb megkapja a számláját, nem kell várnia a postásra.
  • A számla nem fog elkeveredni, nem rongálódik meg.
  • E-mailben azonnal értesítést kap, amint új számlája érkezik.
  • Egyszerűbbé válik az ügyintézés (pl.: számlamásolatért nem kell többet telefonálnia, vagy írnia, csak ki kell nyomtatnia azt)
  • Átutalásos számláit nem terheli a 600Ft+áfa adminisztrációs költség

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a távszámla nem alkalmas elektronikus tárolásra, ezért azt minden esetben ki kell nyomtatni.
A távszámla nem elektronikus számla!

A kiküldött távszámlát nem lehet elektronikusan megőrizni, azt minden esetben a kapott pdf alapján ki kell nyomtatni a kapott e-mailből! A távszámla ugyanúgy papír alapú számlának minősül, mintha azt postán adta volna fel a számla kibocsátója, nem elektronikus számla, az kizárólag elektronikusan nem megőrizhető!

A távszámla minden tekintetben megfelel a számla adattartalmával kapcsolatos jogszabályoknak, tekintve, hogy a nyomtatott számlán a kibocsátó aláírása és bélyegzője nem kötelező (2004-től), továbbá a kibocsátó a számlázóprogramjában el tud számolni a számlák másolati példányával is. A számlán az eredeti, másolati példány feltüntetése sem kötelező, szoftverünk azonban ezt megőrizte továbbra is.

Ha szeretné ön is számláit és egyéb bizonylatait távszámla funkcióval megkapni, akkor nincs más dolga, mint INNEN letöltött megállapodást olvashatóan kitöltve, cégszerűen aláírva eljuttatnia hozzánk, vagy postacímünkre, vagy elektronikus úton a szamlazas@dunafem.hu -ra!

A jogszabályi háttér a következő:

(1) A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22) PM rendelet 1/E. § (1) bekezdése szerint számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása úgy valósul meg, hogy
a.) a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai program (a továbbiakban: a számlázó program) – a (4) – (6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást, továbbá
b.) a számlapéldányok hiánytalan elszámolása az 1/F. § és 1/H. § szerint biztosított.

(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program működésére, használatára, vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője, vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

(3) A számlázó program a hiányos, hibás, megsemmisült, vagy elveszett számlákat is rögzíti.

(4) A számlázó program az adóalany nem magyarországi adószámán [ÁFA tv. 258. § (3) bekezdés b) és c) pont] történ? számlakibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt határoz meg.

(5) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
a.) a csoportos adóalanyiságban [ÁFA tv. 8. §] részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, illetőleg
b.) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

(6) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla és az ÁFA tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

1/F. § (2) A számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla kibocsátónál maradó példánya – papírra nyomtatás helyett – elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3. § a) vagy b) pontjában meghatározott mód valamelyikeként történik.

(3) A (2) bekezdés szerint megőrzött adatállomány a számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla elektronikus változata, amely nem minősül elektronikus úton kibocsátott számlának [ÁFA tv. 175. §].

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény 168-177.§ szakaszai határozzák meg a számlára, nyugtára vonatkozó rendelkezéseket.

A törvény meghatározza a számla fogalmát és annak adattartalmát is. A törvény részletesen felsorolja, melyek azok az adatok, amelyeknek feltétlenül kell szerepelniük egy számlán. Természetesen ez csak minimális követelmény, ezen felül más adatok is szerepeltethetők a számlán.

Az áfatörvény rendelkezéseiből következően a törvény számlának csak az ügyletről eredetileg kibocsátott bizonylatot tekinti.

A befogadó e-mail címére küldött mellékletből kinyomtatott számla megfelel a fent említett jogszabályhelyeknek, szabályos és alkalmasnak minősül adóigazgatási alkalmazásra.